Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu

Dostawa oleju napędowego dla PKM Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu

Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji Przejdź
Ogłoszenie o zamówieniu 02.12.2020 arrow-32
Specyfikacja (SIWZ) 02.12.2020 arrow-32
Załączniki do Specyfikacji  02.12.2020
Pytania i odpowiedzi 17.10.2020 arrow-32
Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert 30.12.2020 arrow-32
Ogłoszenie – zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert 12.01.2021 arrow-32

 

Link do platformy zakupowej