Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczenie wsparcia w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Zielony transport publiczny (Faza I)”

Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji Przejdź
Specyfikacja (SIWZ) 11.12.2020 r. arrow-32
Załączniki do Specyfikacji 11.12.2020 r.
Informacja z otwarcia ofert 23.12.2020 r. arrow-32