Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wykonanie usługi kierowania pojazdami autobusowymi w komunikacji miejskiej w PKM Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji Przejdź
Ogłoszenie o zamówieniu 22.04.2021 r. arrow-32
Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu 22.04.2021 r.
Ogłoszeniu o unieważnieniu postępowania 05.05.2021 r. arrow-32