Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wykonanie usługi kierowania pojazdami autobusowymi w komunikacji miejskiej w PKM Sp. z o.o. – Obszar 2

Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji Przejdź
Ogłoszenie o zamówieniu 08.06.2021 r. arrow-32
Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu 08.06.2021 r.
informacja o unieważnieniu postępowania 16.06.2021 r. arrow-32