Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób

Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji Przejdź
Ogłoszenie o zamówieniu 16.04.2021 r. arrow-32
Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu 16.04.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.04.2021 r. arrow-32