Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego na terenie działalności PKMM Sp. z o.o. w Świerklańcu

Data publikacji Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
Ogłoszenie o zamówieniu 6.03.2017 r. arrow-32
Specyfikacja (SIWZ) 6.03.2017 r. arrow-32
Załączniki do Specyfikacji  6.03.2017 r.
 Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ  24.03.2017 r. arrow-32
 Zmiana treści SIWZ  24.03.2017 r. arrow-32
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ  6.04.2017 r. arrow-32
Zmiana treści SIWZ 6.04.2017 r. arrow-32
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 11.04.2017 r. arrow-32
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 14.04.2017 r. arrow-32
Informacja z otwarcia ofert 21.04.2017 arrow-32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części zamówienia
17.05.2017 arrow-32