Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakup taboru autobusowego (2 autobusy) na potrzeby transportu publicznego na terenie działalności PKMM Sp. z o.o. w Świerklańcu

Data publikacji Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
Ogłoszenie o zamówieniu 29.05.2017 r. arrow-32
Specyfikacja (SIWZ) 29.05.2017 r. arrow-32
Załączniki do Specyfikacji 29.05.2017 r.
Zmiana treści SIWZ 26.06.2017r. arrow-32
Zmiana treści SIWZ 29.06.2017r. arrow-32
Informacja z otwarcia ofert 06.07.2017r. arrow-32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.08.2017r. arrow-32