Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Publikacja Data Link
Ogłoszenie o Zamówieniu 30.07.2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30.07.2015 r.
Załączniki do SIWZ 30.07.2015 r.
Zapytania do SIWZ z odpowiedziami 13.08.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.08.2015 r.