Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ochrona mienia i obiektów

Data publikacji Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
Ogłoszenie o Zamówieniu 04.03.2015 r. arrow-32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.03.2015 r. arrow-32
Załączniki do SIWZ 04.03.2015 r. arrow-32
Zapytania do SIWZ z odpowiedziami 09.03.2015 r. arrow-32
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 10.03.2015 r. arrow-32
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty 17.03.2015 r. arrow-32