Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mycie, sprzątanie pojazdów oraz pomieszczeń użytkowych

Data publikacji Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
Ogłoszenie o Zamówieniu 03.03.2015 r. arrow-32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 03.03.2015 r. arrow-32
Załączniki do SIWZ 03.03.2015 r. arrow-32
Zapytania do SIWZ z odpowiedziami 05.03.2015 r. arrow-32
Zapytania do SIWZ z odpowiedziami – 1 09.03.2015 r. arrow-32
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty 18.03.2015 r. arrow-32