Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostawa urządzeń mobilnych

Data publikacji Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
Ogłoszenie o Zamówieniu 16.03.2015 r. arrow-32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.03.2015 r. arrow-32
Załączniki do SIWZ 16.03.2015 r. arrow-32
Modyfikacja SIWZ 19.03.2015 r. arrow-32
Zapytania do SIWZ z odpowiedziami 25.03.2015 r. arrow-32
Modyfikacja SIWZ – 2 25.03.2015 r. arrow-32
Modyfikacja SIWZ – 3 03.04.2015 r. arrow-32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.04.2015 r. arrow-32