Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowa/księgowy

Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu

zatrudni osoby na stanowisko: 

Księgowa/Księgowy

 

W zakresie obowiązków między innymi:

 • Stosowanie i interpretacja przepisów z zakresu ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku od osób prawnych, o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności: podatek od nieruchomości i środków transportowych,
 • Sporządzanie dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • Uzgadnianie deklaracji ZUS,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS,
 • Weryfikacja i wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • Bieżąca kontrola zgodności, kompletności i rzetelności operacji gospodarczych i finansowych pod względem rachunkowym i formalnym,
 • Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zestawień i informacji dla właściciela,
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu płac.

 

Wymagania:

 • minimum roczny staż pracy na stanowisku księgowej/księgowego,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,
 • znajomość pakietu MS Office, samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w grupie,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zapewniamy:

 – atrakcyjne warunki zatrudnienia,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– terminowo wypłacane wynagrodzenie, opłacanie składek od całości wynagrodzenia,

– premie okolicznościowe i jubileuszowe,

– preferencyjne warunki korzystania z komunikacji miejskiej dla pracowników i ich rodzin,

– pakiet medyczny,

– firmowa kasa pożyczkowa,

– dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Aplikacje można składać w sekretariacie spółki (CV i list motywacyjny) bądź drogą elektroniczną: biuro@pkm-swierklaniec.pl.

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKM Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec, moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).”

Kontakt:

 

  – telefoniczny:  32 381–33–15, 

  – mailowy: biuro@pkm-swierklaniec.pl

  – formularz kontaktowy na stronie:  www.pkm-swierklaniec.pl