Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Inspektor/Specjalista ds. zamówień publicznych

Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Miejskiej Międzygminna Sp. z. o.o. w Świerklańcu

zatrudni osoby na stanowisko: 

Inspektor/Specjalista ds. zamówień publicznych

 

W zakresie obowiązków między innymi:

  • przygotowywanie i wykonywanie czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opracowywanie dokumentacji przygotowywanych i przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • udział w pracach komisji przetargowej;
  • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych postępowań, w szczególności dbanie o kompletność dokumentacji;
  • przygotowywanie planów postępowań, sprawozdań, rejestrów.

 

Wymagania:

  • minimum roczny staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
  • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
  • znajomość pakietu MS Office, samodzielność,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w grupie,
  • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zapewniamy:

 – atrakcyjne warunki zatrudnienia,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– terminowo wypłacane wynagrodzenie, opłacanie składek od całości wynagrodzenia,

– premie okolicznościowe i jubileuszowe,

– preferencyjne warunki korzystania z komunikacji miejskiej dla pracowników i ich rodzin,

– pakiet medyczny,

– firmowa kasa pożyczkowa,

– dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Aplikacje można składać w sekretariacie spółki (CV i list motywacyjny) bądź drogą elektroniczną: biuro@pkm-swierklaniec.pl.

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKM Międzygminna Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec, moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).”

Kontakt:

 

  – telefoniczny:  32 381–33–15, 

  – mailowy: biuro@pkm-swierklaniec.pl

  – formularz kontaktowy na stronie:  www.pkm-swierklaniec.pl