Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TKKF

Siedziba klubu mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminnej Sp. z o.o.

Adres:  42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3
Telefon: 32 381-33-30
e-mail: tkkf_autobusy@wp.pl

NIP 645-23-02-607          REGON 278059779

Konto bankowe:  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr rachunku 94 2030 0045 1110 0000 0267 6680

Podstawowymi celami Klubu jest:

  • działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej
  • mobilizacja całego społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci
  • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych
  • promowanie i organizacja wolontariatu
  • prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożyteczny
  • działanie przeciw patologiom społecznym.

Klub realizuje swoje cele poprzez organizacje jednodniowych imprezach sportowo rekreacyjnych np: piesze rajdy, spacery edukacyjne, zawody i turnieje sportowe.
Członkowie TKKF „AUTOBUSY” uczestniczący w organizowanych imprezach korzystają z ulg wynikających z tytułu członkostwa w Klubie. Członkiem Klubu może być każda osoba również nie będąca pracownikiem PKM Sp. z o.o. Świerklaniec.
Osoby zainteresowane wstąpieniem do Klubu proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z następującymi osobami:

  • Krzysztof Wikarek   668-118-912,    600-085-182,    32 381-33-30
  • Mariusz Juranek      694-493-072

Składka członkowska to jedynie 6 zł miesięcznie.