Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup taboru komunikacyjnego
dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie rpo2007-2013.slaskie.pl/

Całkowita wartość projektu: 50.612.287,54 zł

W kilku zdaniach:

W 2009 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu nowych autobusów. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w roku 2010 otrzymaliśmy pierwszą transzę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (priorytet 7. Transport działania 7.2. Transport publiczny).
Przedmiot projektu „Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup taboru komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu” stanowi zakup 43 nowoczesnych autobusów miejskich, w tym 25 autobusów jednoczłonowych oraz 18 autobusów przegubowych. Wszystkie zakupione pojazdy są niskopodłogowe. Dzięki zastosowaniu systemu „przyklęku” znacznie ułatwiono wsiadanie osobom starszym, niepełnosprawnym, a także osobom z wózkiem dziecięcym. Nowe autobusy spełniają obowiązujące normy EURO 5 dotyczące czystości spalin.
Autobusy wyposażone zostały min. w system elektronicznej obsługi w transporcie publicznym tj. system pozycjonowania pojazdów oraz system informacji pasażerskiej.
Realizacja projektu pozytywnie wpływa na kształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego na poziomie regionu.

Realizacja projektu zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób oraz pozwala na wyrównywanie szans rozwojowych poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (likwidowanie barier dla niepełnosprawnych).

Okres realizacji projektu obejmował lata 2010 – 2012.

Pierwsze autobusy zostały dostarczone w grudniu 2010 roku, ostatnie przekroczyły bramę naszego przedsiębiorstwa w październiku 2012 roku.