Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pracownicze Plany Kapitałowe

Na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zachęcenie Polaków do gromadzenia środków głównie na okres przypadający po zakończeniu aktywności zawodowej. Kapitał gromadzony w ramach PPK będzie pochodził z trzech źródeł: wpłat pracowników, wpłat pracodawców i dopłat państwowych. Pieniądze zgromadzone przez pracownika są jego prywatną własnością. Można nimi dysponować w dowolnym momencie, a maksimum korzyści uzyskuje się w przypadku utrzymania środków do chwili osiągnięcia co najmniej 60 lat.

Krótkie filmy instruktażowe:

Webinar Pracownicze Plany Kapitałowe w Nationale-Nederlanden: