Organy Spółki


  1. Zgromadzenie Wspólników
   Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełni Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  2. Rada Nadzorcza
   Rada nadzorcza składa się z 5 członków.
  3. Zarząd Spółki
   Zarząd Spółki jest 2 osobowy.
   Spółka posiada również 3 prokurentów.