Organy Spółki


  1. Zgromadzenie Wspólników
   Funkcje Zgromadzenia Wspólników Spółki pełnią organy wykonawcze gmin – udziałowców.
  2. Rada Nadzorcza
   Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
  3. Zarząd Spółki
   Zarząd Spółki jest 2 osobowy.
   Spółka posiada również 2 prokurentów.