Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Historia

Początki funkcjonowania PKM Świerklaniec sięgają 1960 roku. W tym czasie przedsiębiorstwo wchodziło w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. Do roku 1991 WPK Katowice był praktycznie jedynym podmiotem świadczącym usługi komunikacji miejskiej w ówczesnym województwie katowickim.

W latach 1958 – 1960, przedsiębiorstwo przejęło tereny po Państwowym Ośrodku Maszynowym w Świerklańcu. Zaadaptowano wówczas i zmodernizowano istniejące zabudowania oraz wybudowano obiekty i pomieszczenia niezbędne do uruchomienia zajezdni autobusowej. Wybudowano pomieszczenia warsztatowe na 13 stanowisk obsługowych, w tym 6 kanałów naprawczych do obsługi krótkich autobusów. Wybudowano stację paliw oraz utwardzono plac postojowy. WPK Katowice zamierzało eksploatować zajezdnię jedynie przez 10 lat, a następnie wybudować zajezdnię z prawdziwego zdarzenia w okolicach Tarnowskich Gór. Tych zamierzeń nie zrealizowano a zajezdnia w Świerklańcu sukcesywnie zwiększała ilość taboru i tak w latach 1978 – 1979 osiągnęła ona liczbę 225 autobusów. W latach 1970 – 1974 wybudowano nową halę warsztatową, w której zainstalowano myjnie autobusową oraz przelotowe kanały obsługowo – naprawcze.

W styczniu 1981 roku przedsiębiorstwo zostało usamodzielnione zyskując rangę zakładu nr 11, by w 1999 roku przekształcić się w Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminną Spółkę z o.o. w Świerklańcu.