Poświęcenie figury św. Krzysztofa


W dniu 25.07.2013 r. odbyło sie w naszym przedsiębiorstwie uroczyste poświęcenie figury św. Krzysztofa patrona podróżujących. Poświęcenia figury dokonał ksiądz kanonik Jan Kononow w obecności pracowników i przybyłych gości. Uroczystość uświetniły występy zespołu śpiewaczego „Niezdareczka”. Zaprezentowano również część z dużego zbioru modeli autobusów wykonanych własnoręcznie przez naszego pracownika Andrzeja Ostapca. W uroczystości wzięli również udział emeryci, którzy dostrzegli pozytywne zmiany w wizerunku naszej firmy.Poświęcenie figury św. Krzysztofa na terenie naszej zajezdni jest uwieńczeniem wieloletnich starań i zaangażowania przedstawicieli załogi. Mamy nadzieję, że św. Krzysztof obejmie swoim patronatem pasażerów podóróżujących naszymi autobusami.