Dostawy autobusów zakończone


Z początkiem października zakończyła się realizacja umowy na dostawę 43 fabrycznie nowych autobusów. Zakup autobusów realizowany był dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VII „Transport”, Działania 7.2 „Transport publiczny” na realizację projektu „Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup taboru komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu”.

Dostawy autobusów realizowane były zgodnie z zawartą umową przez firmę MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o. Przedmiotem dostawy były autobusy marki MAN Lion´s City. Są to autobusy miejskie, niskopodłogowe, z nowoczesnymi ekologicznymi silnikami spełniającymi wymagania normy czystości spalin EURO 5 EEV. Przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych, a także zostały wyposażone w systemy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz monitoring wydatnie przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa pasażerów. W ramach kontraktu dostarczono łącznie 43 nowoczesne autobusy; z tego 18 autobusów przegubowych oraz 25 autobusów jednoczłonowych. Zastąpiły one 43 wysłużone, wysokopodłogowe Ikarusy i Jelcze, których silniki nie spełniały żadnych norm czystości spalin. Wszystkie wyprodukowane zostały w ubiegłym wieku w latach 1981-1993, a niektóre z nich przejechały nawet po ponad 2 miliony kilometrów.

Realizacja kontraktu pozwoliła na radykalną odnowę taboru. Na dzień dzisiejszy nasze autobusy spełniają oczekiwania pasażerów korzystających z usług  komunikacji miejskiej organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.