Organy Spółki


   1.Zgromadzenie Wspólników
Funkcje Zgromadzenia Wspólników Spółki pełnią organy wykonawcze gmin – udziałowców.

   2. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

   3. Zarząd Spółki
Zarząd Spółki jest 2 osobowy.
Spółka posiada również 2 prokurentów.